Thành lập Cụm công nghiệp Khe Hạ tỉnh Thanh Hóa

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá – Mai Xuân Liêm đã ký ban hành Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 5/7/2022 về việc về việc thành việc thành lập cụm công nghiệp Khe Hạ huyện Thường Xuân cũng được UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành.

Cụm công nghiệp Khe Hạ có diện tích khoảng 49,2 ha có vị trí phía đông giáp khu dân cư, giáp Quốc lộ 15A cũ và đất hàng năm khác, phía tây giáp khu dân cư và hàng lang đường Hồ Chí Minh, phía nam giáp đất rừng sản xuất, đất hàng năm khác và đất ở nông thôn, phía bắc giáp đất rừng sản xuất.

Ngành nghề hoạt động chính là may mặc, chế biến thực phẩm, chế biến gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản, lâm sản, chế tác đá mỹ nghệ, chế biến thức ăn gia súc, gia cầm; sản xuất các sản phẩm nhựa với điều kiện nguyên liệu sử dụng sản xuất là hạt nhựa và các ngành nghề khác có liên quan.

Tổng mức đầu tư (tạm tính) khoảng 360,0 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trường Sơn làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Tiến độ thực hiện như sau: từ quý III/2022 đến quý IV/2023 hoàn thành các thủ tục đầu tư; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và thuê đất với nhà nước; từ quý I/2024 đến quý I/2025 phải khởi công và thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư có trách nhiệm bảo đảm thực hiện đúng tiến độ; thực hiện lập và trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; trích đo địa chính (hoặc trích lục địa chính); báo cáo đánh giá tác động môi trường; chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường; phương án phòng cháy, chữa cháy; thiết kế cơ sở và dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công; hồ sơ xin thuê đất với nhà nước;

Thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; lập và phê duyệt quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp; báo cáo Sở Công Thương kết quả thực hiện của từng mốc tiến độ thực hiện dự án (chậm nhất 15 ngày sau khi hết thời hạn của từng mốc tiến độ).

Các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND huyện Thường Xuân theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định; đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến cụm công nghiệp Hậu Hiền theo quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh nếu chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ cho đơn vị vì lý do chủ quan thuộc trách nhiệm của đơn vị, dẫn đến chậm tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Chat qua zalo