Thêm một tân binh bất động sản khu công nghiệp lên sàn UPCoM

Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, chính thức đi vào hoạt động năm 2007, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp và Khu dân cư.

Công ty có 7 công ty con là Công ty cổ phần Xây dựng Incontec, Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Sài Gòn, Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn, Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Cao su Sài Gòn VRG, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển VRG Long Thành, Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Phú An Thành, Công ty cổ phần Cảng và Dịch vụ Logistics VRG Thanh Phước.

Hiện tại, Đầu tư Sài Gòn VRG đang là chủ đầu tư trực tiếp của 2 khu công nghiệp là Khu công nghiệp Đông Nam tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh và Khu công nghiệp Phước Đông tại tỉnh Tây Ninh.

Diện tích các khu công nghiệp này lần lượt là 286,76 ha và 2.190ha và Khu công nghiệp Lê Minh Xuân III tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 220 ha.

Ngoài ra, công ty còn cung cấp các dịch vụ hạ tầng để phục vụ cho các nhà máy trong khu công nghiệp như: cung cấp điện, cung cấp nước thô, nước sạch, xử lý nước thải, thu gom rác thải sinh hoạt và cung cấp văn phòng phẩm.

Trong thời gian tới, Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đặt ra mục tiêu tăng trưởng vững chắc, bám sát mục tiêu cơ bản Đề án phát triển công ty, tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Kết quả hoạt động kinh doanh công ty mẹ:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2018

Quý I/2019

Tổng tài sản

4.827,8

8.140,9

8.609,1

Vốn chủ sở hữu

868,1

1.116,4

161,2

Doanh thu thuần

1.612,9

2.286,8

605,4

Lợi nhuận sau thuế

160,1

176,2

44,8

Giá trị sổ sách (đồng/CP)

15.572

16.169

16.817

Nguồn: BCTC riêng đã kiểm toán năm 2018 và BCTC Quý I/2019 Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2018

Quý I/2019

Tổng tài sản

6.410,4

10.738,9

11.622,1

Vốn chủ sở hữu

1.055,8

1.363,9

1.490,2

Doanh thu thuần

2.578,2

3.239,5

850,9

Lợi nhuận sau thuế

177,9

248,6

67,5

Giá trị sổ sách (đồng/CP)

14.766

16.706

18.453

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 và BCTC hợp nhất quý I/2019 Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 2019-2020:

ĐTV: Tỷ đồng

 

Chỉ tiêu

Năm 2019

Năm 2020

Vốn điều lệ

790,5

790,5

Doanh thu thuần

3.000

3.100

Lợi nhuận sau thuế

200

210

Tỷ lệ cổ tức/năm

15%

15%

Nguồn: Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG 

Nguồn: baodautu.vn

Chat qua zalo