Thiết lập cơ chế hợp tác giao lưu, trao đổi định kỳ và thông tin liên lạc biên giới huyện Hà Khẩu

Ngày 12 tháng 8 năm 2019, Đoàn đại biểu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai do ông Nguyễn Ngọc Khải, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Ban Quản lý Khu hợp tác qua biên giới Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc do ông Lý Hưng Côn, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Quản lý Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Hà Khẩu làm Trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm công tác tại huyện Hà Khẩu, Trung Quốc.

Trong không khí hữu nghị và thẳng thắn, hai bên đã thống nhất thiết lập cơ chế hội đàm định kỳ và liên lạc trao đổi công tác giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Ban Quản lý Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Hà Khẩu (Trung Quốc), đồng thời đạt được nhận thức chung, bao gồm: Luân phiên tổ chức hội đàm định kỳ một năm một lần để trao đổi các vấn đề hai bên đã hợp tác thực hiện và thống nhất cùng phối hợp thực hiện. Tiếp theo Hội đàm năm 2019 lần này, Hội đàm năm 2020 sẽ được tổ chức tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, thời gian cụ thể sẽ do hai bên báo cáo và xin phép cấp có thẩm quyển để tổ chức thực hiện; Thiết lập cơ chế liên lạc thường xuyên nhằm trao đổi thông tin và giải quyết các vụ việc phát sinh trong công tác quản lý khu kinh tế hai bên, mỗi bên cử một cán bộ làm công tác liên lạc; Phối hợp cung cấp thông tin về các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của mỗi bên, đồng thời tích cực phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho nhau tổ chức các hoạt động chiêu thương, thu hút đầu tư tăng cường hợp tác theo chiều sâu giữa hai bên; Tổ chức các hoạt động liên hoan hữu nghị không định kỳ về các công tác: Thanh niên, phụ nữ, công đoàn và doanh nghiệp trong khu hợp tác kinh tế của mỗi bên; thúc đẩy hợp tác và trao đổi công tác giữa hai bên.