Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của Hà Nội cao nhất trong 4 năm gần đây

Năm 2012 kinh tế thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng đang trong tình trạng suy giảm, nhiều doanh nghiệp giảm quy mô hoặc xin tạm ngừng sản xuất. Tuy nhiên, các khu công nghiệp ở Hà Nội vẫn thu hút đầu tư đạt kết quả cao nhất trong 4 năm gần đây.

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 21 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 340,2 triệu USD, cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 27 dự án với vốn đầu tư tăng thêm 175 triệu USD. Các dự án tăng vốn chủ yếu là mở rộng quy mô, thay đổi công nghệ. Tổng vốn đăng ký đầu tư FDI năm 2012 đạt 515 triệu USD tăng 268% so với năm 2011.

Lũy kế số dự án đăng ký đến hết tháng 12/2012 là 276 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 4,236 tỷ USD. Trong đó 250 dự án đã đi vào hoạt động với doanh thu trên 3 tỷ USD/năm.

Có 18 quốc gia và vùng Lãnh thổ trong khu vực có dự án đầu tư, trong đó những quốc gia có tỷ trọng vốn lớn: Nhật Bản là quốc gia đứng đầu với số vốn đăng ký chiếm 64%, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông 14,8%, Hàn Quốc 9% tổng vốn đăng ký FDI; Nhiều dự án có quy mô vốn lớn từ 100 đến hơn 300 triệu USD đã đi vào hoạt động, sử dụng công nghệ cao của các công ty Nhật Bản: Canon, Panasonic, Yamaha, Meiko, Terumo.

Vốn đầu tư bình quân 15,5 triệu USD/dự án và 6 triệu USD/ha.

Cơ cấu ngành theo quy mô vốn đầu tư các dự án FDI: Công nghiệp điện tử 65%, cơ khí chế tạo 20%, các ngành công nghiệp khác 15%.

Hiện nay trên địa bàn Hà Nội có 08 khu công nghiệp đã và đang hoạt động diện tích trên 1230 ha, tỷ lệ lấp đầy diện tích đạt 98%. Năm 2013 có thêm 02 khu công nghiệp mới đi vào hoạt động: Khu công viên Công nghệ thông tin Hà Nội có diện tích 36 ha thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội với diện tích giai đoạn I là 72 ha đã được khởi công xây dựng hạ tầng thu hút dự án đầu tư các ngành công nghiệp phụ trợ. Các khu công nghiệp mới với hạ tầng đồng bộ, hiện đại sẽ là điểm hội tụ của các nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2013 và những năm tiếp theo.

Chat qua zalo