Tiền Giang cần tìm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 3 dự án cụm công nghiệp

Ba dự án cụm công nghiệp tìm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm: Cụm công nghiệp Vĩnh Hựu, Cụm công nghiệp Long Bình và Cụm công nghiệp Mỹ Lợi.

UBND huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang vừa có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Hựu, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây và dự án Cụm công nghiệp Long Bình, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây.

Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Theo đó, dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Hựu có quy mô diện tích 380.000 m2; địa điểm xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây; có ranh giới phía Bắc giáp Đường tỉnh 877 và đất dân, phía Tây giáp sông Vàm Giồng, phía Nam giáp sông Cửa Tiểu và phía Đông giáp đất dân.

Theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 1437/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh Tiền Giang, dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Hựu có ngành nghề mời gọi đầu tư gồm: nhóm ngành chế biến nông, lâm, thủy sản, chế biến đồ uống, giải khát; cơ khí.

Tổng vốn đầu tư tối thiểu của dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Hựu là 315,5 tỷ đồng; từ nguồn vốn góp của nhà đầu tư thực hiện dự án tối thiểu 15% tổng vốn đầu tư của dự án.

Còn dự án Cụm công nghiệp Long Bình có quy mô diện tích 200.000 m2. Địa điểm ấp Thạnh Lợi, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây. Về ranh giới, phía Đông giáp đất dân xã Bình Tân, phía Tây giáp đất dân và Đường tỉnh 872B, phía Nam giáp kênh Hai Đên và phía Bắc giáp đất dân, gần kênh Làng.

Theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 1438/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh Tiền Giang, dự án Cụm công nghiệp Long Bình có ngành nghề mời gọi đầu tư là: chế biến nông sản thực phẩm; chế biến đồ uống, giải khát; chế biến thủy - hải sản; cơ khí sửa chữa; chế tạo công cụ máy móc phục vụ nông ngư nghiệp; thủ công mỹ nghệ; may mặc, dệt, phụ liệu ngành may.

Tổng vốn đầu tư tối thiểu của dự án Cụm công nghiệp Long Bình là 185 tỷ đồng, từ nguồn vốn góp của nhà đầu tư thực hiện dự án tối thiểu 15% tổng vốn đầu tư của dự án.

Ngoài 2 dự án cụm công nghiệp mời gọi đầu tư nêu trên, UBND thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cũng vừa có thông báo gửi các nhà đầu tư quan tâm về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Cụm công nghiệp Mỹ Lợi, xã Bình Đông, thị xã Gò Công.

Dự án Cụm công nghiệp Mỹ Lợi có diện tích 496.998 m2. Địa điểm tại xã Bình Đông, thị xã Gò Công. Phía Đông giáp sông Vàm Cỏ, phía Tây giáp đường (dự kiến) dẫn vào Khu công nghiệp Bình Đông, phía Nam giáp đất dân, phía Bắc giáp rạch Chín Bộ.

Theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 1436/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh Tiền Giang, dự án Cụm công nghiệp Mỹ Lợi có tổng vốn đầu tư tối thiểu là 460 tỷ đồng, từ nguồn vốn góp của nhà đầu tư thực hiện dự án tối thiểu 15% tổng vốn đầu tư của dự án. Các ngành nghề mời gọi đầu tư là: Công nghiệp chế biến nông sản, lương thực và thực phẩm; công nghiệp gia công cơ khí và tiểu thủ công nghiệp; vật liệu xây dựng.

Chat qua zalo