Tiền Giang sẽ trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1762/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo đó Tiền Giang sẽ trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, cụ thể:

(Khu công nghiệp Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang)

Tiền Giang sẽ là tỉnh giữ vai trò kết nối quan trọng

Tiền Giang phấn đấu là tỉnh giữ vai trò kết nối quan trọng giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long với TP. Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ, trở thành tỉnh công nghiệp, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có các vùng động lực, trung tâm kinh tế về công nghiệp, du lịch, kinh tế biển và đô thị.

Trong giai đoạn 2021 - 2030, Tiền Giang phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,0 - 8,0%/năm.

Tỷ trọng trong GRDP của ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 41,5 - 43,5%; ngành dịch vụ chiếm 29,5 - 30,0%; ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 21,5 - 23,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 5,5%.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 9 - 10%/năm. Phấn đấu đến năm 2030, tự cân đối thu chi ngân sách.

Tầm nhìn đến năm 2050, Tiền Giang trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có trình độ phát triển khá của cả nước, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Trở thành nơi đáng sống, các giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy.

Phát triển công nghiệp hiện đại

Tiền Giang phát triển công nghiệp hiện đại, tập trung, quy mô lớn, thân thiện với môi trường; trở thành ngành kinh tế chủ lực, tỉnh Tiền Giang tập trung phát triển công nghiệp tại 2 khu vực chính:

- Khu vực công nghiệp 1: Khu vực công nghiệp Tân Phước với diện tích quy hoạch khoảng 10.000 ha, trong đó, tập trung phát triển công nghiệp tổng hợp đa ngành, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ.

- Khu vực công nghiệp 2: Khu vực công nghiệp Gò Công với diện tích quy hoạch khoảng 5.000 ha, trong đó, tập trung phát triển mạnh các ngành kinh tế biển: logistics, dịch vụ dầu khí, cảng, công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghệ cao...

Phát triển mạnh du lịch

Ngành dịch vụ phát triển mạnh du lịch, tạo động lực thúc đẩy phát triển các ngành và lĩnh vực khác; tập trung phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch biển, nông nghiệp nông thôn, văn hoá - thể thao, du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh. Đẩy mạnh liên kết với TP. Cần Thơ và các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long để hình thành các tuyến du lịch sinh thái, miệt vườn, nghỉ dưỡng trong tỉnh và liên tỉnh.

Tăng cường phát triển logistics nhằm phát huy tối đa vai trò là trung tâm trung chuyển hàng hóa, kho vận giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long với TP. Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ; trở thành lĩnh vực chủ lực của tỉnh.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với chuyển đổi cơ cấu sản phẩm chủ lực, tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao; hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung (vùng trái cây, lúa, thủy sản) gắn với công nghiệp chế biến và xây dựng các thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường. Phát triển nông nghiệp đi đôi với xây dựng nông thôn mới và quá trình đô thị hóa...

"Được biết, trong thời gian qua, tỉnh Tiền Giang đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp doanh nghiệp. Các chính sách, chủ trương cụ thể trên đã tác động tích cực đến việc xúc tiến đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp và doanh nhân đầu tư làm ăn, tạo động lực cho kinh tế - xã hội tỉnh"

Tỉnh Tiền Giang hiện có 03 khu công nghiệp bao gồm: Khu công nghiệp Mỹ Tho; khu công nghiệp Tân Hương; khu công nghiệp Long Giang và 05 cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Trung An; cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh (thành phố Mỹ Tho); cụm công nghiệp Song Thuận (huyện Châu Thành), cụm công nghiệp An Thạnh I (huyện Cái Bè) và Gia Thuận I (huyện Gò Công Đông) hiện đang hoạt động.

Việc tỉnh Tiền Giang được quy hoạch thêm khoảng 15.000ha để phát triển công nghiệp sẽ là nền tảng để tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, thu hút các dự án FDI, DDI vào đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Chat qua zalo