Tình hình phát triển KCN, KKT 9 tháng năm 2020

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước tính trong 9 tháng năm 2020, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trên cả nước thu hút được khoảng 517 dự án đầu tư nước ngoài (ĐTNN) với số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 8,5 tỷ USD.

Theo đó, lũy kế nâng tổng số dự án ĐTNN đến cuối tháng 9/2020 lên khoảng 10.009 dự án với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 197,8 tỷ USD. Vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 70%.

Đối với các dự án đầu tư trong nước (ĐTTN), các KCN, KKT trên cả nước thu hút được khoảng 442 dự án với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 91 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế nâng tổng số dự án ĐTTN đến cuối tháng 9/2020 lên 9.806 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 2,34 triệu tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 46%.

Lũy kế đến cuối tháng 9/2020, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong các KCN, KKT: Doanh thu đạt khoảng 135,7 tỷ USD, giảm khoảng 3,5% so với cùng kỳ năm 2019; Tổng giá trị xuất khẩu đạt khoảng 10,1 tỷ USD, tăng khoảng 0,7% so với cùng kỳ năm 2019; Tổng giá trị nhập khẩu đạt khoảng 87,2 tỷ USD, giảm khoảng 1,2% so với cùng kỳ năm 2019; Nộp ngân sách ước tính đạt khoảng 79,8 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 1% so với cùng kỳ năm 2019; Tạo việc làm cho khoảng 3,83 triệu lao động.

Tính đến hết tháng 9/2020, trên phạm vi cả nước có 366 KCN được thành lập (bao gồm cả các KCN nằm trong các KKT ven biển, KKT cửa khẩu) với tổng diện tích đất tự nhiên gần 113 nghìn ha, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt khoảng 73,5 nghìn ha (chiếm khoảng 65% diện tích đất tự nhiên).

Trong số 366 KCN được thành lập có 279 KCN đang hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 81,8 nghìn ha, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 55,9 nghìn ha, đã cho thuê 39,7 nghìn ha (đạt tỷ lệ lấp đầy 71,1%) và 87 KCN đang xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 31,1 nghìn ha, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 17,6 nghìn ha.

Các KCN được thành lập trên 61 tỉnh, thành phố, chủ yếu tập trung tại các vùng kinh tế trọng điểm nhằm phát huy lợi thế về vị trí địa lý và tiềm năng phát triển kinh tế của các vùng.

Tính đến cuối tháng 9/2020, có 248/279 KCN đang hoạt động có công trình xử lý nước thải tập trung (đạt tỷ lệ 89%) với tổng công suất tối đa đạt trên 1 triệu m3nước thải/ngày đêm.

Đối với các KKT ven biển, quy hoạch phát triển các KKT ven biển Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bao gồm 19 KKT ven biển với tổng diện tích khoảng 871,1 nghìn ha (kể cả diện tích mặt biển) trong đó diện tích đất tự nhiên khoảng 581,9 nghìn ha (chiếm 1,75% diện tích đất cả nước).

Trong đó, có 17 KKT được thành lập với tổng diện tích 843,9 nghìn ha (kể cả diện tích mặt biển) trong đó diện tích đất tự nhiên khoảng 554,7 nghìn ha (chiếm 1,68% tổng diện tích đất cả nước), trong đó khoảng 100 nghìn ha được quy hoạch để phát triển các khu chức năng, trong đó có 35 nghìn ha đất đã được nhà đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở sản xuất kinh doanh; 02 KKT với tổng diện tích khoảng 27,3 nghìn ha có trong quy hoạch phát triển KKT nhưng chưa được thành lập (KKT Ninh Cơ, tỉnh Nam Định và KKT Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh)./.

 

Chat qua zalo