TP. HCM thông qua kế hoạch đầu tư công gần 687.000 tỷ đồng giai đoạn 5 năm tới

Trong giai đoạn 2021-2025, TP HCM cần khoảng 687.000 đồng đầu tư hơn 5.664 dự án giao thông, chống ngập, cải thiện môi trường, bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Ngày 25/6, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân TP. HCM khóa 10 đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của TP. HCM.

Cụ thể, tại cuộc họp, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã thống nhất phương án cân đối, bố trí vốn cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với phần vốn được Thủ tướng chính phủ thông báo tại Công văn số 419 ngày 2/4/2021.

Trong tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, dự kiến phương án bố trí vốn cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với phần vốn được Thủ tướng chính phủ thông báo tại Công văn số 419 là gần 14.000 tỷ đồng.

Trong đó, 6.957 tỷ đồng cho 4 dự án tại thành phố từ nguồn vốn từ ngân sách trung ương trong nước và gần 6.986 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nước ngoài được Ủy ban nhân dân thành phố dự kiến bố trí cho bảy dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020.

Liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách địa phương, qua rà soát, tổng nhu cầu vốn của TP. HCM dự kiến là gần 672.862 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. HCM lần thứ 11 (nhiệm kỳ 2020-2025). Với nhu cầu vốn đề xuất cân đối từ nguồn bội chi ngân sách thành phố là hơn 38.788 tỷ đồng, nhu cầu vốn đề xuất cân đối từ ngân sách TP. HCM là 634.073 tỷ đồng.

Như vậy, trong giai đoạn 2021-2025, TP. HCM thực hiện hơn 5.664 dự án và nhu cầu vốn đầu tư gần 687.000 tỷ từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương.

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân thành phố cũng thông qua nguyên tắc lập, cân đối bố trí vốn và thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với phần vốn thành phố có thể huy động thêm (ngoài nguồn vốn đã được Thủ tướng chính phủ thông báo tại công văn số 419).

Với nguyên tắc xác định mức vốn, việc sử dụng và thời điểm sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách thành phố được Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất theo tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố để bố trí vốn cho một số đối tượng.

11 dự án dự kiến được TP. HCM bố trí vốn gần 14.000 tỷ đồng từ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương trong nước và nước ngoài:

1. Dự án bờ tả sông Sài Gòn (đoạn còn lại) từ rạch cầu ngang đến khi đô thị Thủ Thiêm: 38 tỷ đồng.
2. Dự án xây dựng mới bệnh viện Nhi đồng TP. HCM: 432 tỷ đồng.
3. Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên: 4.000 tỷ đồng.
4. Dự án xây dựng nút giao thông An Phú, thành phố Thủ Đức: 1.800 tỷ đồng.
5. Dự án cải thiện môi trường nước TP. HCM, lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ, giai đoạn 2: 500 tỷ đồng.
6. Dự án vệ sinh môi trường TP. HCM – giai đoạn 2 (World Bank): 1.900 tỷ đồng.
7. Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án phát triển giao thông xanh TP. HCM (SECO): hơn 245 tỷ đồng.
8. Dự án cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở tại TP. HCM: hơn 397 tỷ đồng.
9. Dự án tăng cường lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp - thành phần 7: hơn 218 tỷ đồng.
10. Dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị số 1 TP. HCM (tuyến Bến Thành - Suối Tiên): hơn 2.484 tỷ đồng.
11. Dự án đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP. HCM, tuyến Bến Thành - Tham Lương: gần 1.223 tỷ đồng.

Chat qua zalo