Trà Vinh: Nhiều tín hiệu lạc quan từ khu kinh tế và các khu công nghiệp

Trà Vinh đang mời gọi thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Định An

Trong năm 2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh đã tiếp và làm việc với 52 lượt nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm tìm hiểu chính sách đầu tư, khảo sát thực tế một số lĩnh vực như logistics, khu phi thuế quan, khu công nghiệp, khu dịch vụ - đô thị, khu du lịch sinh thái, du lịch khoáng nóng, khách sạn, điện mặt trời, điện gió, vùng nuôi trồng thủy hải sản, nuôi tôm công nghệ cao, y tế, xăng dầu…

Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh đã cấp mới 4 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn 792,51 tỷ đồng, lũy kế thu hút được 84 dự án với tổng vốn đăng ký 149.338,43 tỷ đồng. Cụ thể, KKT Định An thu hút 50 dự án với tổng vốn 145.355,32 tỷ đồng, trong đó có 2 dự án đầu tư nước ngoài với 2.407,30 triệu USD; KCN Long Đức thu hút được 33 dự án, tổng vốn đầu tư 3.234,13 tỷ đồng, trong đó có 12 dự án vốn đầu tư nước ngoài với 118,86 triệu USD.

Đáng chú ý, tỉnh Trà Vinh đã phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Cổ Chiên của Công ty TNHH Phát triển Đầu tư hạ tầng Trà Vinh, với vốn đăng ký 748,98 tỷ đồng. Đại diện UBND tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ đầu tư với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông (INTRACOM) về 7 dự án tại KKT Định An, với tổng mức đầu tư khoảng 13.920 tỷ đồng.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, một số doanh nghiệp trong tỉnh đã tạm dừng hoạt động sản xuất khoảng 3 tháng, giá trị sản xuất giảm nhẹ. Tuy nhiên, tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 18.085 tỷ đồng, tăng 0,47% so với năm trước; tổng doanh thu đạt 31.930 tỷ đồng, tăng 6,43 %; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 299,80 triệu USD, tăng 13,13%; tổng giá trị nhập khẩu đạt 686 triệu USD, tăng 20,35% và nộp ngân sách đạt 1.915 tỷ đồng, tăng 9,43%.

Tổng số lao động thực hiện hoạt động sản xuất trong trạng thái bình thường mới khoảng 16.393 người, trong đó có 476 lao động người nước ngoài. Mức thu nhập bình quân của người lao động trong KKT, KCN khoảng 6,5 triệu đồng/tháng/người.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương thông qua các chương trình đầu tư phát triển, kỳ vọng thời gian tới, KKT và các KCN tỉnh Trà Vinh sẽ thu hút được ngày càng nhiều nguồn vốn, dự án đầu tư và sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành tỉnh Trà Vinh.

Hiện hạ tầng giao thông KKT Định An đã cơ bản đồng bộ và hoàn thiện dần, đảm bảo phục vụ các dự án hiện hữu. Chính phủ có chủ trương xây dựng cầu Đại Ngãi, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Trà Vinh, cũng như KKT Định An được thông tuyến, là cơ hội để giới thiệu, quảng bá hình ảnh KKT, KCN tỉnh Trà Vinh đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2 sẽ hòa vào lưới điện quốc gia, tăng cường điện năng cho hoạt động sản xuất - kinh doanh; tuyến Quốc lộ 53 đoạn từ Trà Vinh đến thị xã Duyên Hải được sửa chữa, nâng cấp thông thoáng, tạo ra sự thu hút đầu tư đến KKT, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Thực hiện công tác xúc tiến và thu hút đầu tư vào KKT, KCN theo chương trình xúc tiến đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt, Ban Quản lý KKT Trà Vinh quyết tâm phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu quan trọng trong năm 2022, gồm: thu hút đầu tư ít nhất 5 dự án; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 19.900 tỷ đồng; doanh thu đạt 34.500 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 325 triệu USD; tổng giá trị nhập khẩu đạt 650 triệu USD; phấn đấu nộp ngân sách 2.110 tỷ đồng và thu hút 2.000 lao động mới.

Chat qua zalo