TRÁI PHIẾU VÀ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP

Có nhiều cách thức để hút vốn cho khu công nghiệp, một trong các cách thức đó là phát hành trái phiếu. Ngày 13/4/2021, Ban lãnh đạo IIP đã tiếp đón lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn TLF, đơn vị chuyên phát hành trái phiếu cho các Tập đoàn, Công ty để đầu tư dự án.

Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi chi tiết các thế mạnh của mình, phương án hợp tác cụ thể trong lĩnh vực phát hành trái phiếu và điều kiện phát hành cũng như các nội dung yêu cầu khác.

Theo nhận định của IIP, việc có thêm các phương thức hút vốn sẽ đem lại nhiều lựa chọn hơn cho chủ đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

 

 

Chat qua zalo