TƯ VẤN LÀM HỒ SƠ LỰA CHỌN CHỦ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP

Trong giai đoạn hiện nay, hàng loạt các Tập đoàn nước ngoài và trong nước tập trung nguồn lực để xin làm Chủ đầu tư Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp. Do đó, việc xây dựng tiêu chí để lựa chọn Nhà đầu tư trở thành Chủ đầu tư dự án bất động sản công nghiệp sẽ được các tỉnh/thành phố áp dụng. Mỗi một tỉnh/thành phố căn cứ vào các quy định hiện hành và chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn sẽ đưa có các tiêu chí riêng và có thang điểm cụ thể cho từng tiêu chí, trong đó tổng điểm của tất cả các tiêu chí là 100 .

Nguyên tắc lựa chọn Chủ đầu tư:

- Trường hợp có 01 Nhà đầu tư thì phải đảm bảo từ 50 điểm trở lên mới được lựa chọn

- Trường hợp có 02 Nhà đầu tư trở lên có cùng số điểm từ 50 điểm trở lên:

+ Nhà đầu tư được lựa chọn là Nhà đầu tư có điểm số cao nhất

+ Trường hợp có 02 Nhà đầu tư trở lên có cùng số điểm thì sẽ tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư theo phương thức đánh giá hiệu quả kinh tế do dự án mang lại, Nhà đầu tư được chọn là Nhà đầu tư có phương án tạo nguồn thu cho ngân sách lớn hơn.

Tư vấn chuyên sâu từ các chuyên gia của IIP

1. Tiêu chí lựa chọn

2. Phương pháp đánh giá

3. Nguyên tắc lựa chọn Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Đặc biệt: Tư vấn các tình huống thực thế và xử lý các tình huống cho ĐỐI TÁC trong quá trình lựa chọn chủ đầu tư

Chat qua zalo