VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHỤ TRÁCH NHÀ ĐẦU TƯ HÀN QUỐC

Với định hướng trở thành CỔNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ, trong năm 2021, IIP sẽ hoàn thiện bộ máy tổ chức, mở thêm các chi nhánh tại các khu vực có nền công nghiệp phát triển trên toàn quốc và mở Văn phòng đại diện phụ trách khách hàng quốc tế, cụ thể như sau:

1. Mở thêm chi nhánh: 

Hiện nay, IIP đang có chi nhánh Sài Gòn và đang đàm phán với các đối tác để mở thêm khoảng 07 chi nhánh ở các vùng có nền công nghiệp trọng điểm của Việt Nam trong hiện tại và tương lai:

- Chi nhánh Quảng Ninh

- Chi nhánh Thanh Hóa

- Chi nhánh Quảng Nam, Quảng Ngãi hoặc Đà Nẵng

- Chi nhánh Bình Định

- Chi nhánh Đông Nam Bộ

- Chi nhánh Tây Nam Bộ

- Chi nhánh Bắc Ninh hoặc Bắc Giang

Mỗi chi nhánh sẽ quản lý một vùng và mỗi chi nhánh sẽ có thể có thêm các văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố hoặc tại các khu công nghiệp trong vùng mình quản lý.

2. Mở thêm văn phòng đại phụ trách khách hàng các nước

Để chuyên nghiệp hóa trong công tác truyền thông, tìm kiếm, giới thiệu và chăm sóc khách hàng quốc tế. IIP đang đàm phán với các đối tác để mở thêm 05 văn phòng đại diện, cụ thể như sau:

- Văn phòng đại diện phụ trách khách hàng Hàn Quốc

- Văn phòng đại diện phụ trách khách hàng Nhật Bản

- Văn phòng đại diện phụ trách khách hàng Đài Loan

- Văn phòng đại diện phụ trách khách hàng Châu Âu

- Văn phòng đại diện phụ trách khách hàng Châu Mỹ

Ngày 25/3/2021, IIP đã họp, thảo luận các vấn đề liên quan với đối tác để đàm phán việc mở văn phòng đại diện phụ trách khách hàng Hàn Quốc

Trong cuộc họp các bên đã giới thiệu các thế mạnh của mình, các khó khăn mình gặp phải trong việc xúc tiến đầu tư cho khách hàng Hàn Quốc.

Hai bên đã đi đến thống nhất sẽ dự thảo chi tiết Hợp đồng hợp tác và sẽ thảo luận, trao đổi tiếp ở các cuộc họp tiếp theo.

Chat qua zalo