Vĩnh Long đầu tư trên 15.000 tỷ đồng phát triển khu, cụm công nghiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Liệt vừa ký Quyết định số 384/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình của Tỉnh ủy về phát triển khu, cụm công nghiệp tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025.

Khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long

Mục tiêu Kế hoạch đề ra là phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra (tăng bình quân 12%/năm), góp phần chuyển dic̣h cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong GRDP, giải quyết việc làm cho người dân trong vùng Dự án, nâng cao tỷ trọng hàng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong kim ngạch xuất khẩu, tạo thêm nguồn thu ổn định cho ngân sách điạ phương.

Phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp đồng bộ với phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp, nông thôn. Ưu tiên mời gọi, thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế tạo linh kiện, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, bảo quản, chế biến nông sản, công nghệ xanh, sạch, thân thiện môi trường, công nghiệp chế biến.

Tỉnh Vĩnh Long đề ra mục tiêu cụ thể là trong giai đoạn 2021 - 2025, phát huy hiệu quả sử dụng đất đối với khu công nghiệp Hòa Phú, khu công nghiệp Bình Minh, trong đó tập trung thu hút đầu tư lấp đầy 100% diện tích.

Tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng 3 khu công nghiệp theo quy hoạch đã thu hút được nhà đầu tư, gồm: khu công nghiệp Đông Bình, đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào lấp đầy 50% diện tích đất công nghiệp; Hoàn thành thủ tục xin chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với Dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bình Tân và An Định. Thực hiện đạt 50% tiến độ xây dựng cơ bản và mời gọi các nhà đầu tư thứ cấp lấp đầy đạt khoảng 25% diện tích đất công nghiệp.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, khảo sát vị trí, đưa các khu công nghiệp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tiến hành mời gọi đầu tư, như: khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng (giai đoạn 3), diện tích 157 ha; khu công nghiệp Tân An Thạnh, diện tích 500 ha; khu công nghiệp Phước An, diện tích 200 ha; khu công nghiệp Trung Thành Tây, diện tích 300 ha; khu công nghiệp Đình Khao, diện tích 400 ha; khu công nghiệp phức hợp, cảng, logistic Mỹ Hòa, diện tích 300 ha.

Đối với các cụm công nghiệp, thành lập, từng bước xây dựng hạ tầng kỹ thuật đạt 50% đối với 6 cụm công nghiệp gồm: cụm công nghiệp Song Phú (huyện Tam Bình); cụm công nghiệp Phú An (huyện Tam Bình); cụm công nghiệp Tân Quới (huyện Bình Tân); cụm công ngihệp Tân Bình (huyện Bình Tân); cụm công nghiệp Mỹ Lợi (huyện Trà Ôn); cụm công nghiệp TP. Vĩnh Long.

Tổng vốn đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp trọng điểm và khu công nghiệp, cụm công nghiệp dự kiến triển khai giai đoạn 2021 - 2025 là 15.336,2 tỷ đồng; trong đó, kinh phí hỗ trợ từ ngân sách là 386 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư là 14.950,2 tỷ đồng.

Để thực hiện Kế hoạch nêu trên, UBND tỉnh Vĩnh Long đề ra nhiều giải pháp cần thực hiện, trong đó có việc triển khai lập Phương án phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tích hợp vào quy hoạch tỉnh, thực hiện rà soát quy hoạch cụm công nghiệp, điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch những cụm công nghiệp có tính khả thi thấp, khó mời gọi đầu tư; nghiên cứu, khảo sát đề xuất những khu công nghiệp, cụm công nghiệp vị trí thuận lợi đưa vào phương án, đồng thời xem xét theo hướng 1 cụm công nghiệp có thể phục vụ cho 2 huyện.

Quy hoạch phân bố không gian phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên cơ sở khai thác lợi thế nguồn nguyên liệu, vị trí địa lý, trục giao thông chính như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 53, Quốc lộ 54, tuyến đường bộ cao tốc và tuyến đường sắt đi qua tỉnh Vĩnh Long (hình thành trong tương lai), lợi thế giao thông thủy trên tuyến sông Tiền, sông Hậu.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tập trung đẩy mạnh tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các KCN, CCN...

UBND tỉnh Vĩnh Long giao Giám đốc Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình của Tỉnh ủy về phát triển khu, cụm công nghiệp tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025 theo đúng quy định.

Chat qua zalo