Vĩnh Phúc - Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN tháng 10/2019

Tháng 10/2019, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 03 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 04 lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký là 48,2 triệu USD.

Tháng 10/2019, Ban đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 03 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 39,0triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 04 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 9,2 triệu USD. Tổng vốn đầu tư mới đăng ký trong tháng 10/2019 đạt 48,2 triệu USD.

Ảnh minh họa

10 tháng đầu năm 2019, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được55 dự án FDI mới và42 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt655,55triệu USD (cấp mới: 319,42triệu USD, tăng vốn: 336,13triệu USD), gấp 2,5 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2018, đạt 243% kế hoạch năm; 08 dự án DDI mới và 05 lượt tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 2.662,78tỷ đồng (cấp mới: 2.585,8 tỷ đồng, tăng vốn: 76,98 tỷ đồng), tăng gấp 9 lầnvề vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2018, đạt 321% kế hoạch năm.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực trong các KCN là 344 dự án, gồm 60 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.452,67 tỷ đồng và 284 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3.806,43 triệu USD. Trong đó,có257 dự án đang hoạt động SXKD (chiếm 75% tổng số dự án); 31 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 51 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, giải phóng mặt bằng; 5 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động (chiếm 1% tổng số dự án). Vốn thực hiện tháng 10/2019 của các dự án đạt30,16 triệu USD và 11 tỷ đồng.

Trong tháng, Ban đã thực hiện việc xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương và địa phương về chủ trương đầu tư KCN Sông Lô 1; Báo cáo đầu tư xây dựng KCN Nam Bình Xuyên theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh; Tham gia ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư và ưu đãi đầu tư dự án KCN Tam Dương II – khu A; Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Thịnh Vĩnh Phúc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Sơn Lôi.

Dự kiến trong tháng11/2019,Ban sẽ cấp GCNĐKĐT mới cho 3-4 dự án, điều chỉnh tăng vốn cho khoảng 2-3 lượt dự án FDIvới tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 20-30 triệu USD; cấp GCNĐKĐT mới cho 01 dự án, điều chỉnh tăng vốn cho 01 lượt dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 50 tỷ đồng.Tiếp tục chỉ đạo các Công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các KCN theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt; Tiếp tục thực hiện công táckêu gọi thu hút đầu tư vào các KCN: Lập Thạch I, Lập Thạch II; Tam Dương I – khu vực 3; Sông Lô II; Tam Dương II- Khu B; Chấn Hưng và Nam Bình Xuyên./.

Chat qua zalo