Với dự án dưới 5 ha, Quảng Nam đề xuất không lập quy hoạch tổng thể mặt bằng

Quảng Nam cho rằng, việc quy định lập Quy hoạch tổng mặt bằng đối với các dự án này sẽ gây khó khăn kéo dài về thủ tục đầu tư xây dựng, phát sinh thêm chi phí… trong hoàn cảnh nền kinh tế chung vẫn còn nhiều khó khăn.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa thay mặt UBND tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng xem xét không thực hiện nội dung lập Quy hoạch tổng mặt bằng đối với các lô đất có quy mô nhỏ hơn 5 ha hoặc chỉ thực hiện thủ tục thống nhất tổng mặt bằng dự án trước khi thực hiện các bước lập dự án đầu tư xây dựng.

UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, so với quy định trước đây, Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 đã được bổ sung quy định về lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy trình rút gọn (quy hoạch tổng mặt bằng) đối với các lô đất có quy mô nhỏ và việc quy định diện tích về lô đất quy mô nhỏ được nâng từ 5ha lên thành 10ha.

Việc này đã tháo gỡ nhiều khó khăn đối với các dự án có diện tích lô đất từ 5 - 10ha.

Tuy nhiên, quy định này lại gây khó khăn cho các dự án có diện tích lô đất nhỏ hơn 5ha (trước đây Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 không quy định phải thực hiện).

Thực tế tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện nay, các dự án với quy mô nhỏ hơn 5 ha chiếm số lượng lớn. Vì vậy, việc quy định lập Quy hoạch tổng mặt bằng đối với các dự án này sẽ gây khó khăn kéo dài về thủ tục đầu tư xây dựng, phát sinh thêm chi phí… trong hoàn cảnh nền kinh tế chung vẫn còn nhiều khó khăn. 

Chat qua zalo