Vốn đầu tư của doanh nghiệp trong nước tại các khu công nghiệp tăng hơn 933 tỷ đồng

52,08 triệu USD và 933,88 tỷ đồng là tổng nguồn vốn cấp mới và tăng thêm của các doanh nghiệp FDI và trong nước tại các khu công nghiệp (KCN) trong tháng 4/2018. Trong tháng 4/2018, UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 05 dự án tại các KCN; trong đó có 03 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 43,18 triệu USD và 02 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 61,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 08 lượt dự án được điều chỉnh tăng vốn gồm: Điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 03 lượt dự án trong nước với tổng vốn tăng thêm là 871,98 tỷ đồng và 01 dự án FDI với tổng vốn điều chỉnh tăng thêm là 8,9 triệu USD.

Như vậy, tính đến tháng 4/2018, trong các KCN của tỉnh có 316 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 184 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.439 triệu USD và 132 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 24.623,56 tỷ đồng./.

Chat qua zalo