VSIP tài trợ lập quy hoạch Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh, quy mô 900ha tại Cần Thơ

UBND TP. Cần Thơ vừa ban hành công văn số 205/UBND-XDĐT về việc lập quy hoạch Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh với diện tích khoảng 900 ha.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ thống nhất tiếp nhận tài trợ của Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) về lập quy hoạch Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh với diện tích khoảng 900 ha, thuộc xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ. Sản phẩm tiếp nhận là hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ chịu trách nhiệm tiếp nhận sản phẩm quy hoạch, phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện Vĩnh Thạnh, VSIP và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ giao Sở Xây dựng hướng dẫn, hỗ trợ Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, VSIP thực hiện theo đúng quy định.

Khu công nghiệp Ô Môn (phường Trường Lạc, quận Ô Môn) và Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh) là hai Khu công nghiệp Cần Thơ đang kêu gọi đầu tư.

Trước đó vào đầu năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định đồng ý đưa Khu công nghiệp Ô Môn có diện tích 600 ha và Khu công nghiệp Bắc Ô Môn có diện tích 400 ha ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

Đồng thời, Thủ tướng đồng ý bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp Ô Môn - Cần Thơ (500 ha) và Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (900 ha) vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp. Khu công nghiệp Thốt Nốt cũng được điều chỉnh giảm diện tích từ 600 ha xuống 200 ha.

Chat qua zalo