Xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư vào khu công nghệ cao, khu công nghiệp Hòa Tâm và Cảng Bãi Gốc

Thời gian qua, BQL Khu kinh tế Phú Yên đã tích cực kêu gọi thu hút đầu tư vào khu kinh tế Nam Phú Yên và các Khu công nghiệp. Đến nay, đã có 11 dự án đăng ký đầu tư vào khu kinh tế Nam Phú Yên, trong đó có 08 dự án đã được UBND tỉnh cho phép các nhà đầu tư tiếp cận, nghiên cứu, khảo sát để lập quy hoạch và 03 dự án đề xuất đầu tư.

 Hiện nay, có nhiều nhà đầu tư cùng quan tâm đăng ký đầu tư các dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, khu công nghiệp Hòa Tâm và Cảng Bãi Gốc thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên. Do vậy, tỉnh cần thiết phải xây dựng tiêu chí để bước đầu sàng lọc và lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, năng lực kinh nghiệm và phương án kỹ thuật triển khai dự án... để lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, BQL Khu kinh tế Phú Yên đã xây dựng dự thảo Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao (xã Hòa Hiệp Bắc), khu công nghiệp Hòa Tâm và Cảng Bãi Gốc (huyện Đông Hòa) và đã gửi lấy ý kiến của các sở, ngành, địa phương liên quan để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. BQL Khu kinh tế Phú Yên kiến nghị UBND tỉnh xem xét phê duyệt để có cơ sở tổ chức thực hiện.

 Tại cuộc họp, các cơ quan, đơn vị tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề trong Tiêu chí liên quan các nội dung về chức năng và quy mô dự án, điều kiện để nhà đầu tư tham gia xét tuyển, tiến độ thực hiện dự án, phương thức và tiêu chí đánh giá lựa chọn nhà đầu tư...; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện thực hiện các dự án tại các khu công nghiệp, khu kinh tế Nam Phú Yên.

 Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến nhấn mạnh, việc thu hút, đầu tư phát triển vào khu kinh tế Nam Phú Yên sẽ góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển mạnh mẽ. Đồng chí đề nghị BQL Khu kinh tế Phú Yên tiếp tục nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt và cho phép tiếp cận, nghiên cứu đầu tư. Tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến đề nghị BQL Khu kinh tế Phú Yên tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc để hoàn chỉnh dự thảo Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, khu công nghiệp Hòa Tâm và Cảng Bãi Gốc, trong đó lưu ý đưa ra tiêu chí bắt buộc số tiền ký gửi thể hiện thiện chí và quyết tâm của nhà đầu tư khi tham gia xét tuyển để đảm bảo thực hiện dự án. 

Nguồn: bqlkkt.phuyen.gov.vn

Chat qua zalo