Yên Bái trao chủ trương đầu tư 15 dự án với số vốn gần 3.000 tỷ đồng

Đến nay, Yên Bái có 2.147 doanh nghiệp (tăng 206 doanh nghiệp so với năm 2018), trong đó có 1.288 công ty TNHH, 469 công ty cổ phần, 352 doanh nghiệp tư nhân, 25 doanh nghiệp FDI… Năm 2019, tổng số thuế các doanh nghiệp nộp vào ngân sách đạt 1.172 tỷ đồng, chiếm 54,68% tổng thu cân đối trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp hoạt động ổn định, tạo việc làm cho hơn 38 nghìn lao động, với mức thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Với nhiều chính sách thông thoáng, cởi mở, Yên Bái đã thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm đến. Năm 2019, có 55 dự án đầu tư mới được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn đăng ký 17.223 tỷ đồng, nâng tổng số các dự án đầu tư trên toàn tỉnh lên 466 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 88 nghìn tỷ đồng.

Dịp này, UBND tỉnh Yên Bái trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 15 dự án trong các lĩnh vực với tổng số vốn đăng ký gần 3.000 tỷ đồng; khen thưởng 19 doanh nghiệp, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. 

Nguồn: nhandan.com

 

Chat qua zalo