Chấp thuận thực hiện dự án khu công nghiệp Đồng Vàng 492 ha tại Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định cho phép thực hiện dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng tại Khu kinh tế Nghi Sơn do Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát – CTCP làm chủ đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cập nhật dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tại thị xã Nghi Sơn, tổng nhu cầu diện tích sử dụng đất là 491,9 ha.

Trước đó, từ cuối tháng 3 năm 2022, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã có quyết định về chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Đồng Vàng.

Theo đó, Khu công nghiệp Đồng Vàng được triển khai tại các xã: Tân Trường, Phú Lâm, Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn, với quy mô 491,9ha; tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng sản xuất sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, pháp luật về lâm nghiệp, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan và dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận thực hiện dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng và cập nhật dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tại thị xã Nghi Sơn

Nhà đầu tư phải giữ nguyên hiện trạng toàn bộ đất rừng tự nhiên trong khu vực thực hiện dự án và không tính phần diện tích này vào phần diện tích đất cây xanh của dự án.

Nhà đầu tư cũng có trách nhiệm ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; thực hiện nghĩa vụ về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của Luật Lâm nghiệp; nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

UBND tỉnh Thanh Hóa được giao tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về lâm nghiệp, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Phó Thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm đảm bảo việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng rừng sản xuất, đất trồng lúa trong chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trồng rừng, đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp được Chính phủ cho phép tại Nghị quyết số 43.

Chat qua zalo