Đầu tư khu công nghiệp Hoàng Mai II

Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II, tỉnh Nghệ An. Dự án được thực hiện tại xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai với:

- Quy mô 334,79ha,

Khu công nghiệp Hoàng Mai I tại tỉnh Nghệ An.

- Có tổng vốn đầu tư khoảng: 1.900 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 570 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 9/10/2023.

Theo quyết định, phương án trồng rừng thay thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Luật Lâm nghiệp.

Bên cạnh đó, dành tối thiểu 3% tổng diện tích đất công nghiệp của khu công nghiệp để cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các doanh nghiệp khác thuộc diện được ưu tiên, hỗ trợ về mặt bằng sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Tổ hợp khu đô thị, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ Yên Bình (Thái Nguyên), tổng quy mô hơn 8.000ha, trong đó bao gồm khu công nghiệp Yên Bình (diện tích 396,43ha, tổng mức đầu tư 3.820 tỷ đồng).

Đến tháng 2/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chủ trương đầu tư cho dự án KCN Hoàng Mai I.

KCN Hoàng Mai I nhanh chóng được hoàn thành toàn bộ hạ tầng và cuối năm 2021 đã có dự án là Nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng của Excel Smart Global Limited, tổng mức đầu tư 200 triệu USD.

Ở Quảng Ngãi, Khu đô thị công nghiệp Dung Quất (giai đoạn 1). Theo quy hoạch, dự án có diện tích 496ha, được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 gồm giai đoạn 1A có diện tích hơn 151ha và giai đoạn 1B có diện tích hơn 167ha, tổng mức đầu tư 2.025 tỷ đồng; giai đoạn 2 có diện tích gần 177ha.

Hồi cuối năm 2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Bàu Giang, quy mô 51,65ha, tổng mức đầu tư dự kiến 600 tỷ đồng.

Ngoài ra, dự án được quy hoạch và phát triển trên diện tích 2.566 ha (gồm cả mặt nước) thuộc huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, với tổng vốn đầu tư lên tới 2.500 tỷ đồng…

Cùng với bất động sản khu công nghiệp, nước sạch cũng là mảng hoạt động quan trọng. Doanh nghiệp này sở hữu 50% vốn Công ty TNHH Cấp nước Hoàng Mai - chủ đầu tư dự án nhà máy nước Hoàng Mai (Nghệ An) với quy mô công suất 80.000 m3/ngày-đêm, tổng vốn đầu tư là 950 tỷ đồng.

Doanh nghiệp đang nắm 72,5% cổ phần Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi - chủ dự án Nhà máy nước Quảng Ngãi với công suất 50.000m3/ngày-đêm, tổng chi phí phát triển dự án là 540 tỷ đồng, và dự án Nhà máy nước Phúc Bình với công suất 500.000m3/ngày-đêm tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Công tác quy hoạch được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện, đạt được một số kết quả. Kinh tế tăng trưởng nhanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại và dịch vụ; giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản. Đặc biệt, công nghiệp là ngành mũi nhọn tạo sự đột phá trong phát triển của thị xã Hoàng Mai.

Nghệ An đi vào hoạt động thu hút được các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Từ đó, góp phần tạo thêm nguồn thu lớn cho ngân sách, tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Nghệ An thời gian tới.

Chat qua zalo