Hơn 1200 tỷ đồng đầu tư KCN hỗ trợ Đồng Văn III - GĐ II

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III (giai đoạn II) - tỉnh Hà Nam.

Dự án khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III (giai đoạn II) nằm trên thị trấn Đồng Văn, xã Tiên Nội và xã Hoàng Đông thuộc huyện Duy Tiên, quy mô 168,41 ha do Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam thi công làm nhà đầu tư.

Tổng vốn đầu tư dự án là 1.272 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư là 200 tỷ đồng và vốn huy động là 1.072 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động khu công nghiệp và hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; xây dựng phương án thu hồi đất phù hợp với tiến độ thu hút đầu tư của dự án để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

Chat qua zalo