Quảng Ngãi đề nghị điều chỉnh tăng thêm 2.781 ha đất khu công nghiệp đến năm 2025

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp theo nhu cầu thực tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, cụ thể là đề nghị điều chỉnh tăng thêm 2.781 ha so với chỉ tiêu sử dụng đất công nghiệp đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022.

Tại sao tỉnh Quảng Ngãi lại đề nghị điều chỉnh tăng: Theo giải thích của UBND tỉnh Quảng Ngãi thì mục đích của đề nghị điều chỉnh tăng thêm này nhằm kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới, đặc biệt là các dự án công nghiệp trong Khu kinh tế Dung Quất và dự án trọng điểm Khu công nghiệp VSIP II đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 1664/QĐ-TTg ngày 22/12/2023.

Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2030, tỉnh định hướng phát triển 10 khu công nghiệp, gồm 6 khu công nghiệp nằm trong Khu kinh tế Dung Quất (trong đó, có 4 khu hiện có; dự kiến thành lập mới 2 khu) và 4 khu công nghiệp nằm ngoài Khu kinh tế Dung Quất (trong đó, có 2 khu hiện có; dự kiến thành lập mới 2 khu). Tổng diện tích đất tính toán theo nhu cầu của 10 khu công nghiệp này là 6.648 ha.

Được biết, Thủ tướng chính phủ vừa mới phê duyệt chủ trương đầu tư khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi (giai đoạn 1) với quy mô sử dụng đất của dự án là 498 ha và tổng vốn đầu tư 3.737 tỷ đồng.

Theo ông Đoàn Duy Hưng - Chủ tịch Cổng thông tin bất động sản công nghiệp Việt Nam, để phù hợp với tiến độ đầu tư các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt cũng như tận dụng được các làn sóng các nhà đầu tư FDI đầu tư tại Việt Nam thì không chỉ riêng tỉnh Quảng Ngãi nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước có nhu cầu đề nghị điều chỉnh tăng đất công nghiệp.

Chat qua zalo