Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 7 tháng đầu năm 2020

Tính đến 20/7/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt 18,82 tỷ USD, bằng 93,1% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 10,12 tỷ USD, bằng 95,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính lũy kế đến ngày 20/7/2020, cả nước có 32.391 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 380,6 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 221,87 tỷ USD, bằng 58,3% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Thông tin chi tiết như sau:

I. VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1. Tình hình thu hút ĐTNN 7 tháng năm 2020

1.1. Tình hình hoạt động:

Vốn thực hiện:

Tính tới 20/7/2020, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 10,12 tỷ USD, bằng 95,9% so với cùng kỳ năm 2019. 

Tình hình xuất, nhập khẩu:

Xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu của khu vực ĐTNN tiếp tục giảm cả về giá trị so với cùng kỳ cũng như tỷ trọng trong kim ngạch xuất khẩu cả nước. Xuất khẩu (kể cả dầu thô) đạt trên 95 tỷ USD, bằng 94,3% so với cùng kỳ, chiếm 65,2% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 94,1 tỷ USD, bằng 94,5% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 64,6% kim ngạch xuất khẩu cả nước trong 7 tháng năm 2020.

Nhập khẩu: Nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt gần 77,5 tỷ USD, bằng 93,9% so cùng kỳ và chiếm 55,6% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Mặc dù giảm so với cùng kỳ, song tính chung trong 7 tháng năm 2020, khu vực ĐTNN vẫn xuất siêu gần 17,6 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 16,7 tỷ USD không kể dầu thô, bù đắp phần nhập siêu 11,1 tỷ USD của khu vực trong nước, giúp cả nước xuất siêu gần 6,5 tỷ USD.

Tính đến 20/7/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt 18,82 tỷ USD, bằng 93,1% so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù vốn đăng ký cấp mới và vốn điều chỉnh tăng hơn so với cùng kỳ, song vốn góp của các nhà ĐTNN theo hình thức GVMCP vẫn tiếp tục giảm, làm giảm tổng vốn đầu tư thu hút được trong 7 tháng đầu năm.

Trong đó:

Vốn đăng ký mới: Có 1.620 dự án mới được cấp GCNĐKĐT (giảm 21,5% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt 9,46 tỷ USD (tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2019). Vốn đầu tư tăng chủ yếu là do trong 7 tháng đầu năm có dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu được cấp GCNĐKĐT mới với tổng vốn đầu tư là 4 tỷ USD (chiếm 42,3% tổng vốn đăng ký mới). Dự án lớn đã đẩy quy mô dự án bình quân tăng hơn so với cùng kỳ, từ 4,3 triệu USD năm 2019 lên 5,8 triệu USD trong năm 2020.

Vốn điều chỉnh: Có 619 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (giảm 21,7% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 4,7 tỷ USD (tăng 37,7% so với cùng kỳ). Vốn điều chỉnh trong 7 tháng tăng do có Dự án tổ hợp hoá dầu Miền Nam Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu (Thái Lan) điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 1,386 tỷ USD và dự án Khu Trung tâm đô thị tây hồ Tây (Hàn Quốc) điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 774 triệu USD.

Góp vốn, mua cổ phần: Có 4.459 lượt GVMCP của nhà ĐTNN (tăng nhẹ 1,6% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp 4,64 tỷ USD (bằng 54,4% so với cùng kỳ). Cơ cấu giá trị góp vốn, mua cổ phần trong tổng vốn đầu tư cũng giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 (từ gần 42,1% trong 7 tháng năm 2019 xuống 23,7% trong 7 tháng năm 2020).

 Theo lĩnh vực đầu tư:

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 8,96 tỷ USD, chiếm 47,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư 3,95 tỷ USD, chiếm 21% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản, bán buôn bán lẻ với tổng vốn đăng ký 2,8 tỷ USD và gần 1,1 tỷ USD. Còn lại là các lĩnh vực khác.

Theo đối tác đầu tư:

Đã có 104 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 6,44 tỷ USD, chiếm 34,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 2,8 tỷ USD, chiếm 15% tổng vốn đầu tư. Trung Quốc đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,7 tỷ USD, chiếm 9% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan,...

Nếu xét theo số lượng dự án mới thì Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất (421 dự án); Trung Quốc đứng vị trí thứ hai (237 dự án); Nhật Bản đứng thứ ba (175 dự án); Hồng Kông đứng thứ tư (148 dự án);…

Theo địa bàn đầu tư:

Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 59 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bạc Liêu vẫn tiếp tục dẫn đầu với 1 dự án lớn có vốn đầu tư 4 tỷ USD, chiếm 21,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Hà Nội đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký đạt 2,82 tỷ USD, chiếm gần 15% tổng vốn đầu tư (trong đó đầu tư chủ yếu theo phương thức mở rộng dự án hiện có và GVMCP, chiếm lần lượt 42,6% và 42,1% tổng vốn đầu tư đăng ký của Hà Nội). TP Hồ Chí Minh đứng thứ 3 với gần 2,4 tỷ USD, chiếm 12,6% tổng vốn đầu tư (trong đó đầu tư theo phương thức GVMCP chiếm tỷ trọng lớn, chiếm 76,2% tổng vốn đầu tư của Thành Phố). Tiếp theo lần lượt là Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Hải Phòng,…

Nếu xét theo số lượng dự án mới thì TP Hồ Chí Minh dẫn đầu (598 dự án); Hà Nội đứng thứ hai (336 dự án); Bắc Ninh đứng thứ ba (102 dự án),….

Một số dự án lớn trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020:

Riêng trong tháng 7/2020:

(1) Dự án Khu trung tâm đô thị tây Hồ Tây (Hàn Quốc), điều chỉnh vốn đầu tư thêm 774 triệu USD.

(2) Dự án mở rộng nhà máy sản xuất linh kiện điện từ INTC giai đoạn II của công ty TNHH INTC (Hàn Quốc), tổng vốn đầu tư 150 triệu USD tại Phú Thọ.

(3) Dự án Công ty TNHH bao bì nước giải khát CROWN Vũng Tàu (Singapore), tổng vốn đầu tư 130 triệu USD.

(4) Dự án Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina (Hàn Quốc), tổng vốn đầu tư 110 triệu USD tại Bắc Ninh.

Trong 7 tháng đầu năm 2020:

 (1) Dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu thuộc Trung tâm nhiệt điện LNG Bạc Liêu (Singapore), vốn đầu tư đăng ký 4 tỷ USD với mục tiêu sản xuất điện từ khí tự nhiên hóa lỏng LNG (cấp GCNĐKĐT ngày 16/1/2020).

(2) Dự án Tổ hợp hoá dầu miền Nam Việt Nam (Thái Lan) tại Bà Rịa – Vũng Tàu, điều chỉnh tăng vốn đầu tư 1,386 tỷ (GCNĐT điều chỉnh cấp ngày 18/4/2020).

(3) Dự án Nhà máy sản xuất lốp xe Radian Jinyu (Việt Nam), tổng vốn đầu tư 300 triệu USD với mục tiêu sản xuất lốp xe toàn thép TBR do nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư tại Tây Ninh (cấp GCNĐKĐT ngày 21/1/2020).

(4) Dự án Victory - Nhà máy sản xuất sản phẩm điện tử công nghệ cao tại Đồng Văn, Hà Nam (Đài Loan), tổng vốn đầu tư 273 triệu USD với mục tiêu sản xuất, lắp ráp các thiết bị máy tính điện tử và ngoại vi máy tính; sản xuất các thiết bị âm thanh và hình ảnh điện tử dân dụng (cấp GCNĐKĐT này 1/4/2020).

(5) Dự án Công trình văn phòng tại 29 Liễu Giai (Singapore), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 246 triệu USD (GCNĐT điều chỉnh cấp ngày 31/3/2020).

2. Tình hình thu hút ĐTNN trong tháng 7 năm 2020

Trong tháng 7 năm 2020, cả nước đã thu hút được 3,15 tỷ USD vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và GVMCP của nhà ĐTNN, tăng 79,8% so với cùng kỳ năm 2019, tăng 76,2% so với tháng 6/2020 và chiếm 16,7% tổng vốn đầu tư thu hút được trong 7 tháng.
Trong đó:

- Có 202 dự án được cấp mới GCNĐKĐT, tổng vốn đăng ký đạt 1,02 tỷ USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2019, tăng 2,8% so với tháng 6/2020 và chiếm 32,6% tổng vốn đầu tư trong tháng. Mặc dù số dự án đầu tư đăng ký mới trong tháng 7 giảm so với các tháng trước, song trong tháng này có thêm nhiều dự án sản xuất lớn có quy mô vốn từ 100 triệu USD đến 150 triệu USD. 

- Có 93 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 992,2 triệu USD, tăng hơn gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 31,5% tổng vốn đầu tư trong tháng. Tháng 7 đánh dấu sự gia tăng trở lại của vốn đầu tư điều chỉnh sau khi giảm thấp nhất trong tháng 6, tăng gấp gần 3,7 lần so với tháng 6/2020.

- Có 334 lượt GVMCP của nhà ĐTNN (giảm 9% so cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp gần 1,13 tỷ USD, là mức cao nhất trong 7 tháng năm 2020, tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2019, gấp gần 2,2 lần so với tháng 6/2020, chiếm 35,9% tổng vốn đầu tư trong tháng.

 3. Nhận xét về tình hình đầu tư nước ngoài trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020

- Vốn đầu tư trong tháng 7/2020 tăng mạnh so với các tháng trước (chỉ sau tháng 4/2020) và so với cùng kỳ năm 2019. Quy mô dự án đầu tư mới, điều chỉnh cũng như quy mô GVMCP đều tăng lên đáng kể, đạt 5,1 triệu USD/dự án mới; 10,7 triệu USD/lượt điều chỉnh vốn và 3,4 triệu USD/lượt GVMCP.

- Đại dịch Covid-19 đã có những tác động tiêu cực tới nền kinh tế thế giới, trong đó các hoạt động sản xuất, kinh doanh đã bị đình trệ, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình cảnh khó khăn. Vốn thực hiện của các dự án ĐTNN tiếp tục giảm trong 7 tháng đầu năm, chỉ bằng 95,9% so với cùng kỳ, song mức độ giảm đang cải thiện dần so với các tháng trước đó.

- Việc đi lại của các nhà đầu tư cũng như các quyết định đầu tư mới và mở rộng quy mô dự án ĐTNN vẫn còn bị ảnh hưởng. Số dự án mới, điều chỉnh vốn đều giảm so với cùng kỳ, nhất là các dự án đăng ký mới (giảm cả trong tháng 7 và 7 tháng). Mặc dù vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn tăng lên, song vẫn chủ yếu tăng là nhờ các dự án lớn, đã được nộp hồ sơ và đàm phán trong một thời gian dài trước đó.

- Tác động của đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục ảnh hưởng tới kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Khu vực ĐTNN vẫn xuất siêu 17,6 tỷ USD và góp phần thặng dư cán cân thương mại cả nước gần 6,5 tỷ USD, song kim ngạch xuất nhập khẩu vẫn tiếp tục giảm so với cùng kỳ.

- Trong 7 tháng đầu năm và đặc biệt trong tháng 7, hàng nghìn chuyên gia của Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản tiếp tục được hỗ trợ nhập cảnh vào Việt Nam để duy trì và mở rộng sản xuất.

 4. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới 20/7/2020

Tính lũy kế đến ngày 20/07/2020, cả nước có 32.391 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 380,6 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 221,87 tỷ USD, bằng 58,3% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

- Theo lĩnh vực: các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với 222,3 tỷ USD, chiếm 58,4% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 59,8 tỷ USD (chiếm 15,7% tổng vốn đầu tư); sản xuất, phân phối điện với 27,5 tỷ USD (chiếm 7,2% tổng vốn đầu tư).

- Theo đối tác đầu tư: Trong tháng 7/2020, nhà đầu tư đến từ Malta có dự án đầu tư mới tại Việt Nam, nâng tổng số quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam lên 137 đối tác. Trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký trên 70 tỷ USD (chiếm 18,4% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng thứ hai với 60,2 tỷ USD (chiếm 15,8% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Singapore và Đài Loan, Hồng Kông.

- Theo địa bàn: ĐTNN đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút ĐTNN với 47,8 tỷ USD (chiếm 12,6% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Hà Nội với gần 39 tỷ USD (chiếm 10,2% tổng vốn đầu tư); Bình Dương với trên 35 tỷ USD (chiếm 9,2% tổng vốn đầu tư).

II. VỀ ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

Trong 7 tháng đầu năm 2020, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt 252,9 triệu USD, bằng 91,2% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó có 80 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt 206,3 triệu USD (tăng 14,5% so với cùng kỳ) và 17 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm là 46,6 triệu USD (bằng 47,9% so với cùng kỳ năm 2019).

Riêng trong tháng 7/2020, có 10 dự án được cấp GCNĐKĐT mới và 3 lượt dự án điều chỉnh, với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 30,3 triệu USD, bằng 32,1% so với cùng kỳ năm 2019 và bằng 72,1% so với tháng 6/2020 (do trong tháng 5/2020 do dự án Công ty TNHH Vonfram Masan (Đức) lớn với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài 91,5 triệu USD).

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 14 lĩnh vực. Trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu, với 8 dự án cấp mới và 4 lượt điều chỉnh vốn, tổng vốn đăng ký 178,7 triệu USD, chiếm 70,7% tổng vốn đầu tư. Lĩnh vực dịch vụ lưu trú ăn uống đứng thứ 2, với tổng vốn đầu tư 15,9 triệu USD, chiếm 6,3%; tiếp theo là các lĩnh vực thông tin truyền thông, bán buôn bán lẻ.

Có 24 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2020. Dẫn đầu là Đức với 4 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 92,6 triệu USD, chiếm 36,6% tổng vốn đầu tư. Myanmar đứng thứ hai, với 38,3 triệu USD, chiếm 15,1%. Tiếp theo là Hoa Kỳ, Singapore, Lào... 

Tài liệu: Tải về

Chat qua zalo