Các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bao gồm một số khu công nghiệp, khu kinh tế và cửa khẩu:

1. KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC HỒ XÁ

Vị trí: Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Thành lập: Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá được Thủ tướng chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2021.

Quy mô: Tổng diện tích đất quy hoạch: 339,36ha - Khu A: 200,95ha (Đất KCN: 160,77ha, đất khu nhà ở CN: 40,18ha) - Khu B: 134ha (Đất KCN: 128,12ha, đất khu nhà ở CN: 10,29ha).

Quy hoạch sử dụng đất Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá

Khoảng cách: Cách trung tâm TP Đông Hà 32km về phía Bắc, Cảng Cửa Việt 35km, Cảng Chân Mây 170km, Cảng Đà Nẵng 203km

Cơ sở hạ tầng: Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá đang giải phóng mặt bằng, triển khai thi công hạ tầng để thu hút các Nhà đầu tư thứ cấp

2. KHU CÔNG NGHIỆP NAM ĐÔNG HÀ

Vị trí: Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Thành lập: Năm 2004

Quy mô: Tổng diện tích đất quy hoạch: 98,754ha

Cổng chính khu công nghiệp Nam Đông Hà

Tình hình hoạt động: Có 32 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư là 1.987 tỷ đồng, diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 60,227ha. Trong đó: 16 dự án đã đi vào hoạt động; 11 dự án đang triển khai xây dựng; 5 dự án đang làm thủ tục thuê đất.

Tỷ lệ lấp đầy: 78%

Khoảng cách: Cách trung tâm TP Đông Hà 3km về phía Nam, Cảng Cửa Việt 22km, Cảng Mỹ Thủy 35 km, Cảng Đà Nẵng 168km

Cơ sở hạ tầng: Đã đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

3. KHU CÔNG NGHIỆP QUÁN NGANG

Vị trí: Huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Thành lập: Năm 2008

Quy mô: Tổng diện tích đất quy hoạch: 318,13ha - Giai đoạn I và II là: 201,39ha. - Giai đoạn III là: 116,74ha.

Cổng chính khu công nghiệp Quán Ngang

Tình hình hoạt động: Có 14 dự án đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư là 3.030 tỷ đồng, diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 95,219 ha. Trong đó: 8 dự án đã đi vào hoạt động; 6 dự án đã được cấp đất và đang triển khai xây dựng.

Tỷ lệ lấp đầy: 35%.

Khoảng cách: Cách trung tâm TP Đông Hà 10km về phía Bắc, Cảng Cửa Việt 15km, cảng Mỹ Thủy 45km, cảng Đà Nẵng 182km.

Cơ sở hạ tầng: Đã đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

4. KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ

Vị trí: Thị trấn Diên Sanh, xã Hải Trường và xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Thành lập: Khu công nghiệp Quảng Trị được Thủ tướng chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2021.

Quy mô: Tổng diện tích đất quy hoạch: 481ha

Cơ sở hạ tầng: Khu công nghiệp Quảng Trị đang giải phóng mặt bằng, triển khai thi công hạ tầng để thu hút các Nhà đầu tư thứ cấp

5. KHU KINH TẾ - THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO

Vị trí: Phía tây tỉnh Quảng Trị thuộc Huyện Hướng Hóa

Thành lập: Năm 1998

Quy mô: Tổng diện tích 15.804 ha, bao gồm 05 xã và 02 thị trấn kéo dài 25 km dọc theo Quốc lộ 9 (từ cổng A – Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đến cổng B – Trạm kiểm soát liên hợp Tân Hợp).

Cổng chính cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Có 62 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư là 3.698 tỷ đồng, diện tích đất cho thuê là 259ha. Trong đó: 43 dự án đã đi vào hoạt động; 11 dự án đang triển khai xây dựng; 8 dự án đang làm thủ tục thuê đất.

Khoảng cách: Cách trung tâm thành phố Đông Hà 80km.

Đã đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

6. KHU VỰC CỬA KHẨU QUỐC TẾ LA LAY

Vị trí: Phía Tây tỉnh Quảng Trị, thuộc Xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Diện tích đất quy hoạch: 49,94ha.

Tổng vốn đầu tư: 2.395 Tỷ đồng

Khoảng cách: Cách trung tâm thành phố Đông Hà 120 km về phía Đông Bắc, cách trung tâm huyện Đakrông 79 km (dọc theo đường Hồ Chí Minh) và cách cửa khẩu quốc tế Lao Bảo 115 km về phía Bắc, cánh cảng biển Mỹ Thủy (Quốc lộ 15) 105 km.

Cơ sở hạ tầng: Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng đầu tư cơ sở hạ tầng tại Quyết định 1424/QĐ-TTg ngày 21/8/2015.

 

Chat qua zalo