Đà Nẵng sẽ đầu tư thêm nhiều khu công nghiệp

Đà Nẵng đang quy hoạch, đầu tư và phát triển thêm nhiều khu, cụm công nghiệp nhằm thu hút và mở rộng hoạt động công nghiệp trên địa bàn thành phố

Khu công nghiệp Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng có quy mô xây dựng gần 289,4ha.

Tại báo cáo của UBND TP. Đà Nẵng về kết quả triển khai thực hiện các kiến nghị qua giám sát chuyên đề của HĐND thành phố, Đà Nẵng sẽ quy hoạch, đầu tư và phát triển thêm các khu công nghiệp trên địa bàn, cơ sở thực hiện dựa trên Quyết định số 359 (ngày 15/3/2021) của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đẩy nhanh đầu tư 3 khu công nghiệp mới

TP. Đà Nẵng sẽ bổ sung Khu công nghiệp hỗ trợ Khu công nghệ cao Đà Nẵng với tổng diện tích quy hoạch là 58,53ha.

Đầu tư phát triển các khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 2.326ha, gồm: Hòa Cầm giai đoạn 1, Liên Chiểu; Nâng cấp Hòa Khánh, Hòa Khánh mở rộng thành khu công nghiệp sinh thái; Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng.

Hình thành mới các khu công nghiệp: Hòa Cầm giai đoạn 2, Hòa Nhơn, Hòa Ninh và Khu công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao.

Hình thành mới các cụm công nghiệp: Cẩm Lệ, Hòa Nhơn, Hòa Khánh Nam, Hòa Hiệp Bắc, chuyển đổi quy hoạch cụm công nghiệp Thanh Vinh thành Bến xe phía Bắc.

UBND TP. Đà Nẵng cũng cho biết thêm, về việc triển khai thủ tục đầu tư 3 khu công nghiệp mới (Hòa Ninh, Hòa Nhơn và Hòa Cầm - giai đoạn 2) và các cụm công nghiệp: Cẩm Lệ, Hòa Nhơn, Hòa Hiệp Bắc và Hòa Khánh Nam, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ dự án, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định, phấn đấu đấu thầu triển khai dự án trong quý 3/2021.

Về các cụm công nghiệp: Cẩm Lệ, Hòa Nhơn, Hòa Hiệp Bắc và Hòa Khánh Nam, hiện UBND TP. Đà Nẵng đang xem xét thành lập Hội đồng đánh giá, lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp.

Thực tế, cụm công nghiệp Cẩm Lệ đã thi công Gói thầu xây lắp giai đoạn 1 đã đạt trên 90% tổng khối lượng và Gói thầu xây lắp giai đoạn 2 đã đạt trên 10% theo hợp đồng. Còn các cụm công nghiệp Hoà Nhơn, Hòa Hiệp Bắc và Hòa Khánh Nam hiện đang giải phóng mặt bằng.

Tỷ lệ lấp đầy lên tới 100%

Tính đến nay, TP. Đà Nẵng đã xây dựng và đưa vào hoạt động 06 khu công nghiệp tập trung, bao gồm: Đà Nẵng, Hòa Cầm giai đoạn 1, Hòa Khánh, Hòa Khánh mở rộng, Liên Chiểu và Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng với quy mô tổng thể là 1.066,52ha; tổng diện tích đã cho thuê là 675,81ha, tương ứng với tỷ lệ lấp đầy là 86,4%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ lấp đầy trung bình của các KCN trên toàn quốc (60%).

Đặc biệt, tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp: Hòa Khánh, Đà Nẵng và Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng là 100%; Hòa Cầm - giai đoạn 1 là 98,2%; Hòa Khánh mở rộng là 93,2%; Liên Chiểu là 52,6%.

Các khu công nghiệp hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tăng trưởng kinh tế của thành phố với tổng tiền nộp ngân sách từ các khu công nghiệp năm 2020 khoảng 2.275 tỷ đồng.

Trong 7 tháng đầu năm 2021, UBND TP. Đà Nẵng đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 15 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 2.308 tỷ đồng. Trong đó, có 12 dự án trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 481 tỷ đồng, 03 dự án còn lại nằm ngoài khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư hơn 1.827 tỷ đồng; cấp mới 24 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 148 triệu USD. Lũy kế đến 15/7, thành phố có 910 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư trên 3,8 tỷ USD.

Hiện nay, có khoảng 64.463 lao động đang làm việc tại các dự án thuộc 06 khu công nghiệp của thành phố, trong đó có 31.043 lao động làm việc tại các dự án trong nước và 33.420 lao động làm việc tại các dự án FDI. Tổng số lao động ngoại tỉnh là 31.561 lao động (chiếm 49%), số lao động địa phương là 32.902 (chiếm 51%).

Chat qua zalo