Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc 9 tháng đầu năm 2019

9 tháng đầu năm 2019, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 53 dự án FDI mới và 38 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 612,35 triệu USD (cấp mới: 285,42 triệu USD, tăng vốn: 326,93 triệu USD), tăng 2,4 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 219% kế hoạch năm 2019; 08 dự án DDI mới và 04 lượt tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 2.662,78 tỷ đồng (cấp mới: 2.585,8 tỷ đồng, tăng vốn: 76,98 tỷ đồng), tăng 9 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 190% kế hoạch năm 2019.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 343 dự án, gồm60dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.452,67tỷ đồng và 283 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3.763,43 triệu USD. Trong đó:

- KCN Khai Quang thu hút được 87 dự án, gồm 11 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 714,99 tỷ đồng và 76 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 1.046,31 triệu USD; đã có 83 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 98%.

- KCN Bình Xuyên thu hút được 113 dự án, gồm 37 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 3.692,55 tỷ đồng và 76 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 546,45triệu USD; đã có 78 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 100%.

- KCN Bình Xuyên II (giai đoạn 1) thu hút được 52 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 288,07 triệu USD; đã có 40 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 98,3%.

- KCN Bá Thiện I thu hút được 28 dự án, gồm 05 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 2.562,01 tỷ đồng và 23 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 877,92 triệu USD; đã có 20 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 30,3%.

- KCN Bá Thiện II thu hút được 50 dự án, gồm 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 1.299,12 tỷ đồng và 47 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 715,74 triệu USD; đã có 25 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 63%.

- KCN Thăng Long III Vĩnh Phúc thu hút được 09 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 288,94 triệu USD; đã có 06 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh,tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 14%.

Các KCN Tam Dương II- Khu A và Sơn Lôi đang trong thời kỳ xây dựng, hoàn thiện hạ tầng để có quỹ đất thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, vốn thực hiện của các dự án DDI đạt 647,94 tỷ đồng, nâng vốn thực hiện của các dự án đến hết tháng 9/2019đạt 7.966,7 tỷ đồng, đạt55 % vốn đầu tư đăng ký. Vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 233,31 triệu USD, nâng vốn thực hiện của các dự án đến hết tháng 9/2019 lên 2.181,6 triệu USD, đạt tỷ lệ 58% vốn đầu tư đăng ký.

03 tháng cuối năm 2019, Ban tiếp tụcđẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thực hiện thu hút đầu tư theo quy hoạch, có chọn lọc gắn với phát triển bền vững từ các thị trường truyền thống: Nhật bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, hướng tới các thị trường tiềm năng Mỹ, EUvà các nước là thành viên tham gia các FTA mới, TPP, AEC... Dự kiếnkế hoạch thu hút đầu tư 03 tháng cuối năm 2019, thu hút thêm 7-8dự án FDI mới, vốn đăng ký đạt khoảng 50-70 triệu USD; thu hút thêm 04 dự án DDI mới với tổng vốn đăng ký khoảng 100-200 tỷ đồng. Đôn đốc tiến độ triển khai của các dự án, dự kiến có thêm khoảng 14-15 dự ánđi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; vốn thực hiện các dự án FDI đạt khoảng 100 triệu USD, của các dự án DDI đạt khoảng 230-250 tỷ đồng./.

Chat qua zalo