Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 – 2025 vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Hội nghị đã nghe báo cáo tiến độ, thảo luận, góp ý giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan tới công tác triển khai 12 dự án trọng điểm của tỉnh, bao gồm các dự án:

1) Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

2) Đầu tư xây dựng đường Tân Phúc - Võng Phan;

3) Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 03;

4) Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Yên Mỹ II mở rộng;

5) Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Yên Mỹ;

6) Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Kim Động;

7) Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Chính Nghĩa;

8) Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Đặng Lễ;

9) Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên;

10) Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Lạc Đạo;

11) Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Mỹ;

12) Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Đồng Than.

Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả thực hiện các dự án trọng điểm này trong năm 2023 và để ra các giải pháp tiếp tục thực hiện trong năm 2024.

Trong năm 2023, tỉnh Hưng Yên đã giải phóng mặt bằng được khoảng 460 ha đất khu công nghiệp, 250 ha đất cụm công nghiệp. Nổi bật trong đó là các dự án, công trình trọng điểm như: Đường Vành đai 4 – Vùng thủ đô Hà Nội đạt 195,6 ha, đường Tân Phúc – Võng Phan đạt 128,58 ha, khu công nghiệp số 3 đạt 159,71 ha, khu công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng đạt 168,5 ha, khu công nghiệp Yên Mỹ đạt 30,3 ha,...

Cũng trong năm 2023, tỉnh Hưng Yên cũng đã khởi công 3 khu công nghiệp lớn gồm khu công nghiệp số 03, khu công nghiệp số 05, khu công nghiệp Thăng Long II mở rộng giai đoạn 3 và 4 cụm công nghiệp gồm: Cụm công nghiệp Minh Khai, cụm công nghiệp Quảng Lãng - Đặng Lễ, cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão - Nghĩa Dân, cụm công nghiệp Trần Cao - Quang Hưng. Trong năm, các khu công nghiệp đã tiếp nhận được 64 dự án đầu tư (49 dự án FDI và 15 dự án DDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 715 triệu USD và 1.990 tỷ đồng. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện đang được chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thiện xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư các nhà đầu tư thứ cấp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, ngành. Tuy nhiên, hiện nay tiến độ triển khai thực hiện một số dự án còn chậm vì vậy, các sở, ngành, địa phương cần phải quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các dự án ngay từ những ngày đầu của năm 2024.

Theo đó, đối với dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn tỉnh, cần khẩn trương thực hiện việc thu hồi đất ở, đất nghĩa trang và di dời hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành GPMB trước ngày 30/6/2024. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng đường song hành thuộc dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội; Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, đánh giá các giải pháp triển khai dự án đường công vụ phục vụ thi công dự án.

Ông Nghĩa yêu cầu các địa phương cần chủ động bố trí khu vực tái định cư, xây dựng nghĩa trang để phục vụ công tác GPMB các dự án. Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể đối với từng dự án, đề ra mốc thời gian cụ thể để thực hiện. Tăng cường phối hợp, báo cáo với các bộ, ngành trung ương những khó khăn, vướng mắc để có phương án giải quyết.

Đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, đề cao vai trò, trách nhiệm được giao, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các dự án; huy động tối đa lực lượng cho công tác GPMB các dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng xây dựng kế hoạch, cam kết bằng văn bản tiến độ thực hiện các dự án.

Các nội dung, yêu cầu cũng được chỉ rõ đối với các dự án khác. Với dự án đường Tân Phúc - Võng Phan, cần tích cực triển khai công tác GPMB; bố trí tái định cư, xây dựng nghĩa trang mới. Khẩn trương thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, bảo đảm tiến độ đề ra. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cần nghiên cứu cơ chế hỗ trợ các địa phương xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án.

Còn với các dự án khu công nghiệp, xem xét cho ra khỏi danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh đối với khu công nghiệp số 03. Bên cạnh đó, cần có cơ chế hỗ trợ kịp thời các chủ đầu tư trong công tác GPMB một số vị trí gặp khó khăn; yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng thực hiện việc triển khai dự án theo đúng tiến độ đã cam kết với tỉnh; quản lý chặt việc thu hút các dự án đầu tư theo đúng định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh. 

Đối với các dự án cụm công nghiệp, các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện GPMB; khẩn trương hoàn thiện các quy trình, thủ tục, đánh giá tác động môi trường, chuyển đổi đất lúa; tập trung điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…

Chat qua zalo