Vĩnh Phúc thay đổi chiến lược thu hút FDI theo hướng bền vững: đẩy mạnh ưu đãi đầu tư bất động sản công nghiệp

Với vị trí địa lý thuận lợi và sự quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến đầu tư, qua 30 năm thực hiện chủ trương thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Đảng, Nhà nước, tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả khá ấn tượng trong thu hút FDI. 

Tuy nhiên đầu năm 2020, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc quyết định đổi mới tư duy, cắt giảm những thủ tục hành chính rườm rà, nới lỏng chính sách, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng và tạo ra nhiều ưu đãi trong lĩnh vực đầu tư Bất động sản công nghiệp để tạo ra hướng đi mới thu hút FDI theo hướng bền vững nhất!

Vĩnh Phúc thay đổi hướng thu hút đầu tư theo hướng bền vững

SƠ BỘ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH

Để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài đến năm 2020, Vĩnh Phúc đặt ra mục tiêu phát triển khu vực đầu tư nước ngoài có tiềm lực cao hơn về công nghệ và sản xuất được một số công đoạn sử dụng công nghệ cao thay vì chỉ sản xuất lắp ráp, gia công và tăng giá trị tăng thêm của sản phẩm; đồng thời, thu hút FDI theo hướng bền vững, để đạt được mục tiêu này, thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc đã có những định hướng sơ bộ như:

Thứ nhất, thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, tiến hành công bố minh bạch các Khu quy hoạch đã được phê duyệt; có kế hoạch cụ thể để thực hiện các quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư; rà soát, kiểm tra, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất một cách hiệu quả, giám sát việc xây dựng các dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, nhằm đảm bảo phát triển kinh tế và môi trường bền vững.

Thứ hai, ưu tiên các dự án có hàm lượng khoa học công nghệ cao, thân thiện với môi trường, đóng góp lớn cho phát triển kinh tế - xã hội; các dự án có khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; các dự án trong các lĩnh vực công nghiệp điện tử, viễn thông, công nghiệp cơ khí, vật liệu xây dựng, vật liệu mới và công nghiệp hỗ trợ của ngành sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy, điện tử; các dự án phát triển hạ tầng Khu công nghiệp.

Thứ ba, tập trung thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp, nâng cao tỷ lệ lấp đầy ở các Khu công nghiệp. Gắn phát triển công nghiệp với bảo vệ môi trường; xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp. Từng bước hình thành các trung tâm công nghiệp theo vùng và khuyến khích thu hút các dự án công nghiệp hỗ trợ của ngành sản xuất lắp ráp ô tô, phụ tùng ô tô, xe máy.

Thứ tư, trong công tác xúc tiến đầu tư, cần chú trọng thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ các tập đoàn đa quốc gia; các Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, các Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhật Bản, Hàn Quốc và hướng tới các đối tác tiềm năng đến từ châu Âu và Hoa Kỳ. Vĩnh Phúc dự kiến tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng địa bàn và hình thức thu hút đầu tư nước ngoài vào những thị trường giàu tiềm năng và các công ty đa quốc gia. 

Thứ năm, tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; coi trọng công tác quy hoạch và tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng để phục vụ thu hút đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo tính minh bạch, lành mạnh và công bằng; Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các Nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư vào Vĩnh Phúc. Nâng cao hiệu quả việc phòng, chống tiêu cực, nhũng nhiễu đối với Nhà đầu tư. Đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân trong xử lý công việc.

Thứ sáu, nỗ lực thu hút đầu tư để phát triển, UBND tỉnh Vĩnh Phúc dự định tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, nhằm giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế, cơ chế chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của Tỉnh với cộng đồng Doanh nghiệp trong và ngoài nước; giúp Doanh nghiệp và Nhà đầu tư hiểu rõ hơn về Vĩnh Phúc, cũng như chủ trương và quyết tâm đổi mới trong thu hút đầu tư, phát triển.

ĐẦU TƯ HẠ TẦNG HOÀN CHỈNH

Đại diện Sở KH&ĐT Vĩnh Phúc cho biết, hạ tầng sạch, giao thông thuận lợi, giá thuê đất hợp lý là một trong những yếu tố thu hút sự quan tâm của Doanh nghiệp FDI cũng như Doanh nghiệp trong nước khi tìm hiểu và quyết định đầu tư. 

Do vậy, trong thời gian qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ công, và các chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn thông qua các việc làm cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đến với Vĩnh Phúc. 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết trong các giải pháp để thu hút đầu tư, tỉnh Vĩnh Phúc đặt trọng tâm về việc phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp, giao mặt bằng sạch cho Doanh nghiệp, tạo điều kiện cho Doanh nghiệp trong quá trình đến đầu tư một cách thuận lợi nhất. Bên cạnh đó, những Khu công nghiệp đã đi vào hoạt động thì phát triển theo hướng cuộc sống “xanh”, môi trường làm việc “xanh” để tạo ra một không gian làm việc hiệu quả.

NHỮNG NGÀNH NGHỀ ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ

Được biết, trong định hướng thu hút FDI, Vĩnh Phúc chủ trương sử dụng lợi thế của mình để thu hút các dòng vốn đầu tư, nguồn lực nước ngoài vào để phát triển kinh tế - xã hội. Nguyên tắc hàng đầu của tỉnh Vĩnh Phúc là phát triển gắn với gìn giữ môi trường và bảo đảm đời sống nhân dân.

Tới đây, Vĩnh Phúc tập trung chỉ đạo hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp (KCN) hiện có; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư vào các KCN, ưu tiên những dự án đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ cao, có suất đầu tư lớn, sử dụng đất đai, lao động có hiệu quả; thực hiện nghiêm việc không giới thiệu dự án công nghiệp ngoài KCN, cụm công nghiệp ở những địa phương đã có các khu, cụm công nghiệp.

HỖ TRỢ, ƯU ĐÃI CỦA UBND TỈNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN FDI

Ngoài các chính sách ưu đãi chung theo quy định của nhà nước về:

Thuế thu nhập doanh nghiệp;

Thuế xuất nhập khẩu;

Ưu đãi thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

Ưu đãi về đất đai;

Dự án trong lĩnh vực xã hội hóa;

Dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Tỉnh Vĩnh Phúc có các chính sách ưu đãi đầu tư được quy định tại các văn bản:

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về thông qua Chương trình cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 – 2020;

Nghị quyết số 159/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ dự án nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2020;

Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Uỷ ban nhân dân dân tỉnh về một số cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020;

Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc hỗ trợ đặc thù cho các hộ gia đình, cá nhân khu Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện quy hoạch xây dựng các Khu đô thị du lịch, dịch vụ chất lượng cao tại các vùng khó chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021;

Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung điều 1, Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Uỷ ban nhân dân dân tỉnh về một số cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020;

Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2021;

Nghị quyết số 87/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025.

Tỉnh có chính sách bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án mang tính ưu tiên khuyến khích đầu tư gồm: Dự án Giáo dục- đào tạo, dạy nghề; Y tế; Thể thao; Xử lý môi trường;

Phối hợp cùng doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hình thành dự án cũng như trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Tiếp nhận phản ánh kiến nghị, chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp bằng việc thiết lập, duy trì hoạt động Cổng thông tin đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc http://doithoaidoanhnghiep.vinhphuc.gov.vn (Kể từ khi nhận được câu hỏi, kiến nghị phản ánh của doanh nghiệp các cơ quan của tỉnh có trách nhiệm trả lời doanh nghiệp sau thời gian không quá 05 ngày làm việc);

Về thủ tục hành chính: được công khai về quy trình, thành phần hồ sơ, mẫu biểu và được giám sát giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc. Nhà đầu tư nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc với thời gian giảm từ 1/3 đến một nửa so quy định chung của Việt Nam;

Nhà đầu tư có thể tìm hiểu thông tin về tình hình kinh tế xã hội, chính sách ưu đãi đầu tư, các dự án kêu gọi đầu tư thông qua website tại địa chỉ http://investvinhphuc.vn/ của Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Đối với dự án lớn, tùy theo từng dự án cụ thể, tỉnh có thể xem xét, quyết định các chính sách ưu đãi đầu tư phù hợp.

THÔNG TIN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP/ CỤM CÔNG NGHIỆP ĐANG TRIỂN KHAI TẠI TỈNH VĨNH PHÚC

Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đến nay, toàn Tỉnh có 18 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với diện tích hơn 5.700 ha. Dự kiến, đến năm 2020, tại Vĩnh Phúc có 21 cụm công nghiệp (CCN) với diện tích gần 500 ha; đến năm 2030 có 31 CCN, diện tích gần 700ha được thành lập. Trên cơ sở các khu, CCN được phê duyệt, Vĩnh Phúc thu hút được 11 NĐT xây dựng hạ tầng, trong đó có 8 khu đã đi vào hoạt động, với hạ tầng kỹ thuật dần được hoàn thiện đồng bộ, đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất kinh doanh của các NĐT.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), hiện tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút được hơn 5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, có sự hiện diện của nhiều tập đoàn toàn cầu như: Toyota, Honda, Sumitomo (Nhật Bản); Piaggio (Italia); De Heus (Hà Lan); Daewoo; Partron Vina, Haesung Vina, Cammsys (Hàn Quốc); Prime Group (Thái Lan); Weldex (Hoa Kỳ)…

Bên cạnh nhà đầu tư nước ngoài, Vĩnh Phúc cũng nhận được sự quan tâm lớn của nhiều doanh nghiệp tên tuổi trong nước, điển hình như: FLC, VinGroup, SunGroup, Công ty Hồng Hạc Đại Lải, Sông Hồng Thủ đô, Thép Việt Đức… tất cả những nhà đầu tư này đều có sự tăng trưởng mạnh mẽ tại Vĩnh Phúc.

Qua đó có thể thấy nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao môi trường đầu tư bất động sản công nghiệp tại Vĩnh Phúc, trong đó sự quyết liệt của lãnh đạo tỉnh trong cải thiện môi trường kinh doanh là “điểm cộng” giúp Nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm hoạt động tại địa phương.

Với mong muốn chung tay cùng tỉnh Vĩnh Phúc cũng như góp phần xây dựng môi trường đầu tư nước nhà ngày một phát triển, thu hút thêm nhiều nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, IIP VIETNAM đã và đang hoàn thiện một hệ sinh thái cung cấp thông tin minh bạch về các dự án bất động sản công nghiệp giúp cắt giảm số lượng lớn khâu trung gian và hàng loạt các giao dịch phức tạp khác, giúp cho quá trình mua, bán, sang nhượng, cho thuê đất khu công nghiệp diễn ra nhanh chóng, dễ dàng với chi phí tiết kiệm nhất cùng với một kênh tin tức bất động sản công nghiệp với những đánh giá, nhận định chuyên sâu từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, mang đến cái nhìn toàn cảnh về thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Mọi thông tin liên hệ hợp tác, vui lòng gọi tới Hotline: 1900888858 hoặc Email: info@iipvietnam.com. 

Website: http://iipvietnam.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/iipvietnam

Chat qua zalo