12 khu công nghiệp được chấp thuận đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2022

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hàng loạt quyết định chấp thuận chủ trương và nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tại nhiều địa phương trên cả nước. Hầu hết các dự án này đều có tổng vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng

1) Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng quy mô 249ha, tổng vốn đầu tư 768 tỷ đồng

Ngày 24/1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam.

Dự án có quy mô 249ha, tổng vốn đầu tư 768 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư và tiến độ thực hiện không quá 48 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất.

2) Khu công nghiệp Nhuận Trạch quy mô 200ha, tổng vốn đầu tư 2390 tỷ đồng

2) Ngày 22/2/2022, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhuận Trạch huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình.

Dự án có quy mô 200ha; được bổ sung 13,68ha để đạt quy mô 213,68ha trong trường hợp 13,68ha được cấp có thẩm quyền bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp của tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2030, tổng vốn đầu tư 2390 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư

3) Khu công nghiệp Tân Lập quy mô 654ha, tổng vốn đầu tư 9.911 tỷ đồng

Ngày 18/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Lập huyện Cần Giuộc tỉnh Long An.

Dự án có quy mô 654ha, tổng vốn đầu tư 9.911 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư và tiến độ thực hiện không quá 60 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất.

4. Khu công nghiệp Đồng Vàng quy mô 492ha, tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng

Ngày 18/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Vàng tại Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa

Dự án có quy mô 492ha, tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư và tiến độ thực hiện không quá 48 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất.

5. Khu công nghiệp Hòa Cầm - Giai đoạn 2 quy mô 120ha

Ngày 18/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Cầm - Giai đoạn 2 tại huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng.

Dự án có quy mô 119ha, được bổ sung 1,019 ha để đạt quy mô 120,019 ha trong trường hợp 1,019 ha được cấp có thẩm quyền bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức xây dựng phương án và chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đầu tư, đất đai và pháp luật có liên quan khác. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư và tiến độ thực hiện không quá 48 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất.

6. Khu công nghiệp Tandoland quy mô 250ha, tổng vốn đầu tư 3.145 tỷ đồng

Ngày 19/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tandoland thuộc địa phận huyện Bến Lức tỉnh Long An

Dự án có quy mô 250ha, tổng vốn đầu tư 3.145 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư và tiến độ thực hiện không quá 36 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất.

7. Khu công nghiệp Lộc Giang quy mô 466ha, tổng vốn đầu tư 5.198 tỷ đồng

Ngày 19/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Lộc Giang thuộc địa phận huyện Đức Hòa tỉnh Long An

Dự án có quy mô 466ha, tổng vốn đầu tư 5.198 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư và tiến độ thực hiện không quá 60 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất.

8. Khu công nghiệp Prodezi quy mô 400ha, tổng vốn đầu tư 4.604 tỷ đồng

Ngày 23/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Prodezi thuộc địa phận huyện Bến Lức tỉnh Long An

Dự án có quy mô 400ha, tổng vốn đầu tư 4.604 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư và tiến độ thực hiện không quá 60 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất.

9. Khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1 quy mô 85ha, tổng vốn đầu tư 1.093 tỷ đồng

Ngày 27/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1, thuộc địa phận huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.

Dự án có quy mô 85ha, tổng vốn đầu tư 1.093 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án được tính từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đến hết 19/5/2066. Thời gian thực hiện không quá 24 tháng, kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

10. Khu công nghiệp Tiên Thanh quy mô 410ha, tổng vốn đầu tư 4.597 tỷ đồng

Cũng tại ngày 27/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương và nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Dự án này có quy mô 410ha. Giai đoạn 1 dự án được triển khai trên diện tích 150ha. Diện tích còn lại thực hiện sau khi có cơ sở xác định phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

11. Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - khu B tỉnh Hà Nam quy mô 49ha, tổng vốn đầu tư 542 tỷ đồng

Và cùng ngày 27/5/2022, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chấp thuận chủ trương và nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - khu B tỉnh Hà Nam.

Dự án có quy mô 49,05ha, tổng vốn đầu tư 542 tỷ đồng. Với dự án này, Thủ tướng lưu ý: Địa điểm thực hiện dự án thuộc các phường Bạch Thượng và Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam - dự kiến là thị xã đô thị loại III trực thuộc tỉnh văn minh, hiện đại, phát triển bền vững vào năm 2025, hướng tới đô thị loại II vào năm 2040. Do đó, thời hạn hoạt động của dự án cần cân nhắc đến tốc độ đô thị hoá, nhu cầu hình thành các khu dân cư, đô thị khu vực xung quanh để tránh việc phải di dời khu công nghiệp cho các mục đích phát triển đô thị, dân cư khi chưa hết thời hạn hoạt động.

12. Khu công nghiệp Phú Thuận quy mô 232ha, tổng vốn đầu tư 3.582 tỷ đồng

Thủ tướng cũng đã đồng thời ban hành Quyết định 649/QĐ-TTg Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1489/QĐ- TTg ngày 04/4/2017.

Theo Quyết định 649/QĐ-TTg, dự án có tổng mức đầu tư 3.582 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre là 3.443,29 tỷ đồng, bao gồm vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức; vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết; vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất… Các nhà đầu tư khác đầu tư các hạng mục thông tin liên lạc, cấp nước, trạm hạ áp cung cấp điện là 138,71 tỷ đồng.

Như vậy, với quyết định mới, tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh đã tăng thêm 1.456 tỷ đồng. Cụ thể, theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg, dự án này có quy mô đầu tư khoảng 231,78 ha, tổng mức đầu tư Dự án là 2.126 tỷ đồng. Trong đó ngân sách địa phương 1.986,898 tỷ đồng, gồm: vốn từ nguồn cân đối ngân sách địa phương 100 tỷ đồng, vốn vay 300 tỷ đồng, vốn từ nguồn tăng thu ngân sách 700 tỷ đồng, vốn từ nguồn cho thuê đất 886,898 tỷ đồng. Các nhà đầu tư khác đầu tư các hạng mục thông tin liên lạc, cấp nước, trạm hạ áp cung cấp điện 138,710 tỷ đồng.

13) Trong ngày 27/5/2022, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 650/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng, tỉnh Hưng Yên.

Dự án có quy mô 216ha, tổng mức đầu tư 2.682,5 tỷ đồng, do công ty TNHH Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hoà Phát Hưng Yên làm nhà đầu tư. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 402,6 tỷ đồng. Thời gian hoạt động được tính từ ngày có quyết dịnh chủ trương đầu tư đến 02/6/2065. Tiến độ thực hiện không quá 36 tháng, kể từ ngày được Nhà nước giao đất.

Chat qua zalo